Lykkestrategi: Overvind kærligheden


I forhold til lykke, så kan ens partner, ikke undervurderes. Kærlighed og et stabilt parforhold er blandt de vigtigste ingredienser i et lykkeligt liv. Som med vores nære relationer, så giver parforholdet en vi kan dele vores glæder og sorger med, en at tale med og støtte os op ad i svære situationer samtidig med, at vi føler os elsket og værdsat. Lykken afhænger dog af, hvordan parforholdet plejes.

Det er der skrevet utallige bøger om. De fleste handler dog om, hvordan et dårligt parforhold kan tolereres eller genopbygges efter det er brændt ned. Fokus er sjældent på, hvordan der kan skabes mere lykke i et velfungerende forhold og dermed forhindre det overhovedet visner. Det handler del to om. Men før vi når dertil, har jeg noget på hjerte. Min rejse har lært mig nogle helt afgørende ting om kærlighed, som er forudsætninger for, at den overhovedet kan eksistere. Viden jeg ville ønske, jeg havde haft tidligere i mit liv:

 • Bagage: Når vi flytter ind i et nyt forhold, så slæber vi vores bagage med. For at forstå hvornår forelskelse og kærlighed kan opstå er det vigtigt at vide hvad disse kufferter indeholder.
 • Forelskelse: Forelskelsen passer sig selv, den kører sit eget soloræs. Men selv den mest stormfulde forelskelse falmer og får en brat ende. Det er helt naturligt. Vi må bare ikke forveksles det med manglende kærlighed. Det handler del to om.
 • Kærlighed: Efter forelskelsen skal kærligheden opbygges. Det handler om at vande parforholdet – og det er her vi virkelig kan gøre en forskel, ved at sprøjte en masse positive følelser ind. Det handler del to også om.

Første del handler om at håndtere uhensigtsmæssigheder mens anden del handler om at skabe positive følelser.

Vores bagage

Da et parforhold er mere end blot et tæt venskab, er der nogle komplicerede ubevidste elementer på spil. Vi har alle noget forskelligt med i vores bagage, som stammer fra vores fortid og ikke mindst barndommen. For de fleste er denne bagage ubevidst territorium, der altid forbliver ukendt land. Det betyder desværre også, at de samme fejl gentages på ny i alle livets parforhold, fordi rejsen altid går gennem det ubevidste land. Men for den der tør udforske det indre, er der en enorm gevinst at hente og vi har mulighed for at stoppe de endeløse fejltagelser.

Tilknytningsmønstre

Den første kuffert vi har med ind i ethvert nyt parforhold, indeholder vores umødte behov. Altså alt det vi ikke fik i barndommen. Det udmønter sig senere i livet som vores tilknytningsmønster.

Vi går alle ind i et parforhold for at opleve ægte kærlighed og tryghed, men vores tilknytningsmønster afgør, hvordan vi ubevidst agerer på nærhed og kærlighed. Disse mønstre er skabt meget tidligt i barndommen og præger os resten af livet. Men også det, kan vi lære at håndtere. Første kriterie er, at vi er bevidste om vores egne mønstre:

 • Sundt tilknytningsmønster: Personer med et sundt tilknytningsmønster har det naturligt med kærlighed og intimitet. De ved de er værd at elske og antager derfor også, at deres partner har de bedste intentioner. De finder det derfor relativt nemt at indgå i et parforhold og skabe gensidig afhængighed. De er ikke bekymret for, om andre kommer for tæt på eller på at blive forladt.
 • Undvigende tilknytningsmønster: Personer med et undvigende tilknytningsmønster er ukomfortable ved at andre kommer for tæt på. De nedtoner derfor betydningen af relationer, følelser og behov, fordi de dybest set ikke tror, at kærlighed og tryghed er muligt. De har lært at lukke af for følelser og lever derfor i hovedet uden at mærke deres krop.

De vil ikke give køb på deres selvstændighed og er bange for at blive afhængig af andre, ligesom de heller ikke ønsker at andre skal være afhængige af dem. De prioriterer derfor alenetid og aktiviteter uden deres partner højt, fordi de sjældent er 100 % involveret i parforholdet. Det er som om, de altid har en mental distance overfor deres partner. Kort sagt, de klarer sig selv.

 • Ængsteligt tilknytningsmønster: Personer med et ængsteligt tilknytningsmønster er på mange måder modsætningen til det undvigende. De hungrer efter intimitet og nærhed, hvilket medfører et overdrevet fokus på parforholdet, hvor de leder efter tegn på, at partneren ikke elsker dem. De bliver nemt stressede, utrygge og ængstelige, hvis de fornemmer, at forholdet er truet. De ønske ofte at andre vil være mere tætte, som en fuldstændig symbiose. Det kan bevirke, at de skubber deres partner væk, selvom de ønske det modsatte.

Den ubevidste x-faktor

Den anden kuffert, vi ubevidst slæber med ind i forholdet, indeholder vores tabte selv. Heri ligger alt det vi har undertrykt i os selv, fordi det ikke blev værdsat af vores forældre og dermed stod i vejen for deres kærlighed. Det undertrykker vi stadig i dag og den tabte del af os selv, spiller en afgørende rolle for, hvem vi ubevidst finder sammen med.

Mange tror fejlagtigt, at kemi er noget uforklarligt overladt til højere magter. Hvornår kemien mellem to mennesker er til stede eller udebliver, lærer de færreste at forstå, men haster blot videre til næste date og trækker et nyt tilfældigt lod i den store kærlighedstombola. Men kemi er ikke baseret på tilfældighed. Der er to ting der skal være på spil, før kemi og forelskelse kan opstå:

 • Den anden skal være i stand til at gøre os til et helt menneske
 • Den anden skal være i stand til at vække vores dybeste ubevidste sår til live

Punkt 1 kan de fleste forholde sig til. Hvis vi er dårlige til at planlægge vores tid og tage initiativer til at fylde hverdag og weekend op med gode oplevelser, så bliver vi et mere fuldendt menneske, hvis vi danner par med en struktureret og handlekraftig person. Hvis vi er dårlige til at slappe af uden hele tiden at være i gang med noget, så bliver vi et mere balanceret menneske ved at danne par med en, der er rolig, hviler i sig selv og ikke er afhængig af hele tiden at skulle udrette noget. Hvis vi kender vores styrker og svagheder ved vi godt, hvornår vi har fundet en, der kan kompensere for vores svage sider og dermed berige vores liv.

Punkt 2 er langt sværere at forstå. Men tilknytningsmønstrene hjælper os lidt på vej. Hvis man som jeg har et undvigende tilknytningsmønster, så er nærhed, intimitet og sårbarhed i form af mistet kontrol, svære og farlige ting i livet. Der skulle gentagne smertefulde brud til, før jeg ikke længere kunne opretholde illusionen om, at der blot var tale om uheldige konstellationer af to mennesker. Sandheden var, at det skyldtes noget i mig selv. Gemt væk i den fjerneste afkrog af det ubevidste indre, var der nogle farlige erindringer og følelser omkring netop nærhed, intimitet og sårbarhed, som ubevidst styrede min adfærd.

En mur af forsvar

For at undgå at havne i situationer, hvor vi kan blive sårbare, så har vores ubevidste sind opbygget en mur i form af en lang række forsvarsmekanismer, der effektivt sikrer, at vi kan opretholde vores tilknytningsmønster. Vi kan også kalde det for overlevelsesstrategier. Strategier til at komme igennem livet, uden at såre os selv. Det er den tredje kuffert vi har med. Den er fyldt med forsvar.

I mit tilfælde havde jeg opbygget en adfærd, der effektivt skabte både fysisk og mental distance til dem jeg holdt af, så jeg aldrig lod nogle komme for tæt på og dermed risikerede at miste kontrollen. Det resulterer selvsagt ikke i et intimt forhold, da ægte kærlighed aldrig kan blomstre under de forudsætninger. Jeg har ubevidst saboteret kærligheden for at beskytte mig selv.

Hvorfor er alle disse kufferter relevante? Jo, det magiske er, at vi altid forelsker os i en person, der besidder evnen til at gennemhulle vores forsvarsmekanismer, som beskytter vores tabte selv, der er baseret på vores umødte behov. Når vi møder denne nærmest mytiske person, så bliver vi tvunget til at konfrontere os selv med det vi beskytter allermest – og det er godt! Hvorfor dog det? Af den simple årsag, at det er her vi har den største mulighed for personlig vækst, nemlig ved at konfrontere vores egne forsvarsmekanismer, som er den største hindring for, at vi kan leve et autentisk og lykkeligt liv. Disse følelsesmæssige sår, som ligger bag vores forsvarsmekanismer, er så farlige at konfrontere, at vi undgår det for enhver pris. Men i enhver forelskelse ligger også styrken og muligheden for at blive et helt menneske igen. I mit tilfælde at slippe kontrollen og lukke andre ind i mit liv.

Vi forelsker os aldrig i den forkerte

Vi forelsker os derfor aldrig i den forkerte. Hvis vi er gensidigt forelsket, så passer brikkerne altid sammen. Vi har fundet et sted, hvor der er plads til vores tre kufferter, som vi begynder at pakke ud. Men når krænkeren kommer på banen, som aktiverer vores forsvarsmekanismer og alarmklokkerne begynder at bimle, så føles det pludselig som om brikkerne er fuldstændig uforenelige. På overfladen manifesterer konflikterne sig i ligegyldige skænderier og misforståelser, men det er blot et skalkeskjul for de underliggende og meget dybere magtkampe, der bliver udkæmpet på ubevidst plan. Her kan vi vælge at adlyde alarmklokkerne og flygte eller vi kan én gang for alle konfrontere smerten og opleve den ultimative forløsning det er, at sænke paraderne og omfavne det vi hele livet er flygtet fra. Det sidste kræver mod, indsigt, kærlighed og tryghed, som vi kun kan opleve i et parforhold. Gevinsten er til gengæld den største vi kan opnå i livet, nemlig at blive et helt menneske igen.

Kærlighedssprog

Der er en enkelt kuffert mere, som vi også har med i bagagen. Den indeholder vores definition af, hvordan kærlighed udtrykkes. Den former vores kærlighedssprog. Jeg er vokset op med, at kærlighed blev udtrykt som tjenester. Den blev ikke udtrykt med ord, handlinger eller tid i form af nærvær. Tjenesternes sprog har jeg overtaget og båret med ind i alle mine forhold, uden jeg overhovedet var klar over det. Jeg kan allerede nu afsløre, at alle ikke taler sammen sprog. Så når jeg ødslede væk af min store kærlighed, ved at bore huller og hænge billeder, reoler og andre ting op, smide ud, køre på lossepladsen, købe ind, lave mad, flytte rundt, skabe orden og udføre andre tjenester, så blev det ikke altid modtaget som jeg havde tænkt det. Jeg begyndte at modtage klager over manglende kærlige ord og fysiske kærtegn – kærlighed udtrykt på et fremmed sprog, der for mig kun eksisterede på film af den mest romantiske type. Jeg forstod det ærlig talt ikke. Jeg gav jo kærlighed på det sprog jeg havde set fungere i min barndom.

Det kærlighedssprog vi har lært i vores barndom, kan således også blive det kærlighedssprog vi udtrykker os på overfor vores kommende partner. Sandsynligheden for at vores kommende partner taler samme sprog er dog ikke stor, selvom der sagtens kan være overlap. Den mest udbredte teori taler om at der er fem kærlighedssprog:

 • Ord, at udtrykke vores kærlighed og anerkendelse via søde og kærlige verbale ord.
 • Berøring, at udtrykke kærlighed via kærtegn, knus, kram, kys og berøringer.
 • Tid, handler om nærvær, at vi prioriterer vores partner og afsætter tid til at være sammen og opleve noget sammen.
 • Tjenester, kan være alt fra at gøre rent, vaske bilen, købe ind eller give massage.
 • Gaver, giver sig selv. Det handler om at give fysiske ting, som tegn på vores kærlighed.

Strategier for at pakke bagagen ud


Kuffert 1 – identificer vores tilknytningsmønster

Det er afgørende vigtigt at vi er bekendt med vores egne tilknytningsmønstre. Måske har vi et naturligt mønster og dermed ikke de store problemer med at indgå i et parforhold. Hvis ikke det er tilfældet, så er øvelsen at se tilbage på de forhold vi har haft. Her vil der sandsynligvis tegne sig et mønster. Hvilke gennemgående problemer har der været? Har de haft karakter af, at vi har forsøgt at skabe distance eller kæmpet for mere nærhed? Har vi taget for meget initiativ eller måske for lidt? Er vi blevet afkrævet de samme handlinger, gang på gang, som vi tilsyneladende ikke formåede at levere?

Ved at opstille de forskellige karakteristika bør det være rimelig nemt, at vurdere i hvilken kasse vi primært hører hjemme i. Når vi har identificeret vores mønstre, så ved vi også ret præcist, hvordan vi vil reagere i et kommende forhold – det meste gentager sig med garanti, med mindre for gør noget anderledes.

Kuffert 3 – forsvarsmekanismer

Som beskrevet, forelsker vi os altid i en, der kan trykke på vores mest sårbare knapper. Når vores forsvarsmekanismer aktiveres, så opfører vi os dybt irrationelt og skader både os selv og forholdet med negative ord og handlinger. Hvis vores primære tilknytningsmønster er fravigende, kan vi reagere ved at blive defensive eller aggressive, som kan udmønte sig som spydige, sarkastiske eller nedladende verbale overfald. Måske trækker vi os i stedet ind i os selv eller måske flygter vi helt fra situationen. Alt sammen effektive forsvarsmekanismer, til at skabe distance.

Øvelsen er først at identificere de situationer, hvor vores forsvarsmekanismer bliver aktiveret. Kendetegnet er typisk, at vi efterfølgende ikke selv forstod hvorfor vi handlede som vi gjorde. Læs evt. mere om automatreaktioner i indlægget omkring følelser. Begynd herefter at skriv situationerne ned i en dagbog. Efter noget tid opstår der nogle mønstre, som fortæller os, hvor vores ømme punkter er. Benyt SOK-modellen som er beskrevet under håndter modgang i livet, til at strukturere hændelserne.

Kuffert 2 – vores tabte selv

Når vi kender både vores tilknytningsmønstre og forsvarsmekanismer, er vi godt forberedt til de situationer, der uvægerligt vil opstå i et parforhold, så længe vi stadig slæber rundt på kufferter fyldt med ubearbejdede følelser.

Øvelsen er nu at benytte styrken i parforholdet til at pille forsvaret ned, så vi kan vende de negative og drænende handlinger, til et hav af positive følelser, der beriger både os selv og parforholdet. Det kræver vi deler vores ømme tæer med hinanden, altså de situationer, hvor vores forsvarsmekanismer aktiveres. På den måde kan vi afmontere deres magt.

Nøglen er tillid og tryghed, da forsvarsmekanismer udløser ubevidste sider af os selv, der typisk ikke er fyldt med forståelse og rummelighed overfor andre, herunder vores partner, men udelukkende har til formål, at beskyttes os selv – for enhver pris! Vi kan trække os ind i os selv, blive kolde og tavse, flygte eller måske bliver vi udadreagerende med vrede og irritation. Det er derfor vigtigt at være gensidigt klar over, at det ikke skyldes vores partner eller parforholdet, det er blot vores partner, der aktiverer ubevidste følelser fra barndommen i os.

Kuffert 4 – kærlighedssprog

To mennesker taler to forskellige kærlighedssprog. Den måde vi selv måler kærlighed på, er ikke nødvendigvis den samme måde vores partner opfatter kærlighed. Vi kan derfor ikke bare give det vi selv ønsker at modtage.

Der er to skridt til at lære at kommunikere kærlighed:

 • Identificer vores eget kærlighedssprog
 • Identificer vores partners kærlighedssprog

Øvelsen er, at vi skal kommunikere kærlighed på det sprog, som vores partner taler. Det gældes også venner, familie og børn – vi kan få enorm værdi ud at af afkode deres sprog og kommunikere på det.

En måde at identificere vores partners kærlighedssprog på, er ved at bemærke hvad der efterspørges. Hvis vi ofte får at vide, at vi aldrig har tid, så er ledetråden tid. Hvis vi omvendt tit får en stikpille om at holde i hånd eller at vi glemmer at kysse farvel, så er berøring sandsynligvis vores partners sprog. Fiskes der efter verbal anerkendelse, når der berettes om store og små begivenheder, så er anerkendende ord lig med kærlighed.

Ofte giver vi ubevidst det vi selv ønsker. Så en anden tilgang er at afkode hvilket kærlighedssprog vores partner taler til os og så begynde at bruge det.