Lykkestrategi: Taknemmelighed


Jeg har altid været svær at begejstre og må med skam i stemmen erkende, at jeg nok også har være en smule utaknemmelig anlagt. Andre vil nok mene meget. Fokuseret på objektet frem for handlingen. Set misbilligende på gaven frem for at blive varm af den kærlige tanke, der lå bag gestussen. Ubevidst fordrejet brændpunktet. Derfor udeblev alle de gode følelser også, som taknemmelighed medfører – men det vidste jeg selvfølgelig ikke, da jeg praktiserede min utilgivelige utaknemmelighed.

Uanset hvad jeg mener, så har det nemlig vist sig, at det at føle sig taknemmelig i forhold til andre, og ikke mindst det at give udtryk for sin taknemmelighed, har mærkbart positiv indflydelse på vores trivsel. Taknemmelighed er ydermere en effektiv måde til at styrke vores relationer. En taknemmelig attitude kan forbedre vores overordnede niveau af velvære og lykke. Taknemmelighed er nemlig koblet til faktorer som tilfredshed med livet, lykke, selvværd, optimisme, håb, empati og imødekommenhed til at hjælpe andre mennesker, både følelsesmæssigt og materielt, som skaber positive følelser, mens utaknemmelighed er koblet til angst, depression, misundelse, materialisme og ensomhed.

Hvad er taknemmelighed?

Taknemmelighed er en mangefacetteret størrelse. Det handler om at fokusere på de små mirakler i hverdagen, at værdsætte alt det vi har i tilværelsen og om at være taknemmelig for det vi har udrettet i livet. Vi kan være taknemmelige over en mentor, der får vores karriere på rette kurs, over en ven, der snupper børnene et par timer, imens vi er til et vigtigt møde, over en nabo, der skovler sneen væk fra vores indkørsel eller over vores kæreste, der fremtryller vores livret, efter en lang arbejdsdag.

Taknemmelighed behøver dog ikke være knyttet til mennesker. Vi kan også være taknemmelige over at leve i et demokrati, hvor kriminalitet og korruption er lav, hvor vi trygt kan gå på gaden om aftenen, hvor luften er ren og vandet kan drikkes, direkte fra hanen.

Hvis ikke vi udtrykker vores taknemmelighed, så svarer det til at pakke en gave ind, der aldrig gives

Jeg må stikke piben ind og få taknemmeligheden ud.

Taknemmelighed handler også om at se positivt på tilbageslag i livet og ikke mindst at takke dem, som betyder noget for os. Det er nemt at overse, hvor meget andre har gjort for os gennem tiden:

Hvis vi negligerer andres betydning i vores liv, så svarer det til at vi har fået en gave, men ikke pakket den ud

Det er det samme som at misligholde vores relationer.

Vi skal altså både give gaver og pakke dem vi modtager ud. Begge dele er taknemmelighed.

Taknemmelighedens skyggeside

Når vi er taknemmelige, så åbner vi vores hjerte og vi får trang til at gøre noget godt for andre eller for verden. Når taknemmelighed går den anden vej, kaldes det for venlighed. Men taknemmelighed har også en ond tvilling: Taknemmelighedsgæld. Hvis vi føler, at vi står i gæld til nogen, en person eller samfundet, så er der ikke tale om taknemmelighed, men snarere om taknemmelighedsgæld – og det er ikke en rar følelse. Taknemmelighed er en ren følelse præget af glæde og frihed – måske kærlighed. Her forventes ikke noget retur.

Taknemmelighed er heller ikke høflighed. Når vi modtager en gave og svarer tak, så er det ikke taknemmelighed. Det er høflighed. Taknemmelighed er ikke baseret på manerer eller noget-for-noget princippet, det er en dybtfølt og ægte følelse.

Hvorfor dyrke taknemmelighed?

Der er, i hvert fald for mig, overraskende mange gode grund til at øve vores taknemmelighedsmuskel, så lad os dykke ned i dem:

Taknemmelighed styrker de positive begivenheder

Taknemmelighed fremmer nydelsen af livets positive begivenheder. Ved at nyde og finde glæde ved de ting, der sker i livet, får vi vredet det maksimale ud af dem. Små børn er ofte kilde til søvnunderskud og det er nemt at drømme sig frem til den dag de er blevet ældre, det har jeg selv gjort – men det er det modsatte af at være taknemmelig. Søvnunderskuddet træder i baggrunden, hvis vi kan flytte fokus over på alle de positive ting, der er ved små børn. Taknemmelighed handler også om dagligdagsting som at værdsætte den gode frokost i kantinen, den gode kaffe, at en ven spontant ringer, at vores forældre er sunde og raske eller at vores kæreste overraskede os med en tur i teateret. Taknemmelighed er med til at sikre, at vi bliver bevidste om de små, såvel som de store, ting i livet og dermed værdsætter dem og livet i højere grad.

Taknemmelighed styrker vores selvværd

Taknemmelighed styrker vores selvværd og selvtillid. Når vi indser, hvor meget andre har gjort for os og hvor meget vi selv har udrettet, så stiger vores selvværd. Alle de gode ting forsvinder nemt i hverdagens trummerum og vi får ikke hevet alle de positive følelser ud af dem, som de rummer. Desværre har mange nemmere ved at fokusere på fejl, mangler og skuffelser, både vores egne og andres, som gør at vi overser alt det gode. Taknemmelighed kan hjælpe med at afmontere denne dårlige vane.

Taknemmelighed hjælper med at håndtere livets udfordringer

Taknemmelighed kan hjælpe os med at vende negative minder til noget bedre og dermed hjælpe til at håndtere modgang i livet og svære situationer som stress og kriser. Ved at anerkende livets rutsjeture og genfortolke dem, kan det hjælpe med at håndtere de uundgåelige stormvejr livet byder på. Selvom det kan være svært, ja næsten absurd, at være taknemmelig over en skilsmisse eller en fyring, så er det den bedste måde at komme videre på. Ofte afføder sådanne kriser en række nye initiativer livet, som fører til nye positive tanker og følelser, som vi efterfølgende kan være taknemmelige over er kommet ind i livet. Jo mere taknemmelige vi generelt er i livet, jo nemmere har vi ved at håndtere disse udfordringer og dermed forvolder de mindre skade.

Taknemmelighed styrker vores moral

Taknemmelige personer er mere tilbøjelige til at hjælpe andre og mindre tilbøjelige til at gå op i materialistiske goder. Taknemmelighed fremmer dermed også god moral.

Taknemmelighed styrker vores relationer

Taknemmelighed er med til at styrke relationer og med til at skabe nye. Ved at føre en taknemmelighedsdagbog kan vi opbygge stærkere bånd til andre mennesker, også selvom det kun er os selv, der læser dagbogen. Når vi bliver klar over den sande værdi, som vores venner, familie, kæreste, kollegaer osv. har, vil vi automatisk behandle dem bedre. Det skaber en positiv opadgående spiral, da vi hermed styrker vores relationer, som resulterer i yderligere taknemmelighed, vi bliver gladere for os selv og dermed tiltrækker vi flere nye relationer.

Taknemmelighed minimerer vores behov for sammenligninger

Taknemmelighed minimerer behovet for at sammenligne os med andre. Hvis vi er ægte taknemmelige, for de ting vi ejer, vores arbejde, hus, bil, kæreste, så har vi mindre behov for at sammenligne os med hvad andre har. Hvis vi er utaknemmelige, for det vi selv har, vil vi automatisk være misundelige på dem, der har mere eller bedre ting end os selv.

Taknemmelighed minimerer negative tanker

Taknemmelighed er inkompatibel med negative følelser og dermed den bedste modgift til negative tanker og følelser. Taknemmelighed spiser vrede, bitterhed og grådighed. Det er simpelthen umuligt at være misundelig på en kollega, hvis vi udtrykker vores ægte og ærlige taknemmelighed til vedkommende. Samtidig neutraliserer taknemmelighed misundelse, bekymringer og irritation. Det er her, at taknemmelighed adskiller sig fra almindelig høflighed.

Taknemmelighed modarbejder tilvænning

Taknemmelighed kan også være med til at modarbejde den hedonistiske trædemølle, altså adaption, som er årsag til, at vi hele tiden tilpasse os nye omstændigheder i livet, gode såvel som dårlige. Hvis vi sørger for at være taknemmelige og værdsætte det vi har, minimerer vi risikoen for at vi tager ting for givet.

Jeg synes listen taler for sig selv. At være taknemmelig bidrager til at en indre lykke kan gro, baseret på alt det vi i forvejen har.

Hvis du er i tvivl om hvor taknemmelig du er, så tag testen her.

Strategier for taknemmelighed


Tre gode ting

Vi tænker for meget på alt det, der ikke fungerer i vores liv og for lidt på alt det gode. Her er en god øvelse til at få mere fokus på de gode ting i livet. Øvelsen går i alt sin enkelthed ud på hver aften, at beskrive 3 ting der er gået godt i løbet af dagen samt hvorfor det gik godt. Det kan være store som små ting, at vores kæreste serverede kaffe på sengen i morges, at en kollega smilede et ægte og varmt smil til os da vi mødte på arbejdet, at vintergækkerne er sprunget ud, at en gammel ven uventet ringede, at der var grønt lys hele vejen hjem fra arbejdet eller at vi fik anerkendelse for en opgave vi havde løst for chefen. Det kan også være de store ting som at vi er blevet forfremmet eller at vores barn tog sine første skridt. Husk også at inddrage personer som har bidraget til at vores dag er blevet god, har rørt os eller som holder af os.

Dernæst skal vi ud for hver gode oplevelse skrive, hvorfor det skete. Fx at min kæreste altid er betænksom, derfor kom hun med kaffe til mig. Jeg husker altid at skrive til min ven når han har fødselsdag, derfor huskede han mig. Jeg var i godt humør i morges, derfor fik jeg smil fra mine kollegaer.

Daglig taknemmelighed

I stedet for at føre dagbog, kan vi dagligt afsætte 10 minutter til at tænke over, hvad vi er taknemmelige for i livet og hvordan det gør vores liv rigere. Det handler altså ikke over hvad der er sket i dag, men om at værdsætte alt det vi har og hvad vi har udrettet, taget en god uddannelse, opbygget en karriere, stiftet en familie, har tætte venskaber, lært at spille musik, sy tøj, male og tale kinesisk.

Vi kan også finde én ny ting hver dag, som vi normalt bare gør og tager for givet, men som faktisk er af stor betydning for vores liv. Det kan være alt fra at vi har en sund familie, at vi bor i et demokrati, at vi har en god økonomi til at vi hver morgen har mulighed for at tage et varmt bad, løbe en tur om aftenen, tage bilen når det regner, ringe til en ven når vi er i nød, tage på sommerferie og drikke et glas vin, når vi har lyst.

Udtryk taknemmelighed

I stedet for at skrive dagbog til os selv, kan vi også vælge at udtrykke vores taknemmelighed til et eller flere mennesker. Det kan være verbalt eller skriftligt. Vi kan sende en e-mail til alle vores kollegaer og udtrykke vores taknemmelighed for at være del af et godt projekt eller en god arbejdsplads. Vi kan ringe til en ven eller vores kæreste og fortælle dem hvor glade vi er for at have dem i vores liv. Vær så konkret som muligt, hvad er det personen har gjort og hvad har det gjort ved os. Det behøver ikke være noget der lige er sket, det kan sagtens være en hændelse der skete for 10 år siden, som vi blot aldrig har udtrykt vores taknemmelighed for, men som efterfølgende har præget os eller ændret vores liv.

Der er to ekstra gevinster ved at udtrykke vores taknemmelighed til et andet menneske, frem for til dagbogen: Vi gør et andet menneske glad og vi får sandsynligvis positiv og kærlig feedback som bevirker, at vores selvværd vokser.

Læs et brev højt

I forlængelse af den forrige strategi, kan vi vælge at skrive et brev til en person fra vores fortid, som har gjort en kæmpe forskel i livet, men som vi aldrig har fået udtrykt vores taknemmelighed overfor. Brevet skal være personligt. Det skal klart og tydeligt udtrykke, hvad vi er taknemmelige for og hvad personen har betydet for vores liv. Brevet bør ikke fylde meget mere en enkelt side. Brug så lang tid som der kræves, for at få det udtryk så præcist som muligt.

Næste skridt er at vi skal invitere os selv hjem til personen, uden på forhånd at forklare formålet og så læse brevet langsomt og tydeligt højt, ansigt til ansigt.

For de fleste af os er det nok en grænseoverskridende og lidt speciel handling og oplevelse, men den positive påvirkning på vores egen lykke skal ikke undervurderes. Det samme gælder for den person, som vi giver gaven til. Samtidig åbner vi måske op for en gammel relation, der er blevet glemt.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *