Lykkestrategi: Styrk kærligheden


Del 1 handlede om vores bagage, altså det vi tager med ind i et nyt parforhold. Når først vi har fundet en, der kan og tør tage imod vores bagage, så kan den euforiske forelskelse begynde. Det er et kemisk spark ud i fjerne galakser. Så bliver vi lykkelige. Ja, forelskelse gør os med garanti lykkelige. Lige så sikkert er det desværre også, at euforien forsvinder igen og lykken falmer tilsvarende, med mindre vi forstår hvad der er på spil og gør noget aktivt ved det.

Forelskelse og kærlighedsmyten

Der er en udbredt myte der siger:

Ægte kærlighed er passioneret kærlighed, der aldrig falmer. Når vi har fundet den rigtige og der er ægte kærlighed på spil, så skal det vare for evigt. Hvis kærligheden forsvinder, så var det ikke ægte kærlighed og forholdet skal brydes.

For at forstå, hvorfor dette ikke er sandt, skal vi først erkende, at der er forskel på forelskelse og kærlighed.

Forelskelse er en vild følelsesmæssig tilstand af kærlighed, lyst og opstemthed blandet med smerte, angst og forløsning. Altruisme og jalousi sameksisterer i en forvirrende følelsesmæssig cocktail. Forelskelse er på en og samme tid fantastisk og skræmmende.

Forelskelse er som et stærkt rusmiddel. Symptomerne overlapper dem der opnås af heroin, i form af euforisk velvære, blandet med kokain, som giver overstadighed og energi. Den eliksir udløser en lang række stoffer i hjernen, herunder dopamin, som skaber glæde. Alt hvad der føles godt på en intens måde, udløser dopamin. Hvis vi bliver ved med at søge den samme glædesrus igen og igen, er der en risiko for, at vi skaber en afhængighed. Hjernen reagerer derfor på et konstant overskud af dopamin med neurokemiske reaktioner, som skal genskabe ligevægten i vores hjernes kemi. Når det sker, så fyldes vi i stedet af smerte, sløvhed og fortvivlelse, inden vi er tilbage i normal balance.

Der er ingen stoffer der kan holde os konstant høje på livet. Da forelskelse er et stof, som påvirker vores hjernes kemi intenst, vil den selv samme hjerne på et tidspunkt sørge for at genskabe balancen – og dermed er forelskelsen slut. Der er intet vi kan gøre for at forhindre det. Når forelskelsen aftager og fornuften atter sætter ind, føles det som at vågne fra en lyserød drøm. Pludselig kan vi se hinandens fejl og mangler, som vi var blinde for før. Vores udvalgte bliver pillet ned fra piedestalen. Da vores følelser er meget sensitive overfor ændringer, er det nærlæggende at tænke, at magien og kærligheden er væk, når dette store skifte sker. Hvis vi samtidig abonnerer på myten om, at ægte kærlighed varer for evigt, så er næste logiske skridt at gå fra hinanden, for den lyserøde rus er væk, ergo er der ikke tale om ægte kærlighed.

Men det er helt naturligt og det åbner blot døren til kærlighedens næste og længste fase: intimt venskab.

Kærlighed

Når forelskelsens rus har lagt sig, overtager kærligheden, der har til formål at opbygge en dyb og stærk relation baseret på sympati, hengivenhed og tilknytning. Men i takt med at tiden går, bliver parforholdet og vores partner en konstant i hverdagen og så begynder den hedonistiske tilpasning stille og roligt at gnave løs af glæden, som også er tilfældet for alle andre omstændigheder i livet. Det samme gælder for det nye lidenskabelige sexliv – det kæmper også en brav kamp mod tilpasningen. Vi begynder at tage alle de gode ting forholdet bringer for givet og lykken falmer.

Her vælger nogle at finde et nyt forhold, for græsset er jo altid grønnere på den anden side. Men nej, faktisk kan vi gøre en masse for at modvirke denne afmatning og sandheden er snarere at:

Græsset er grønnest på den side, vi vælger at vande det

Det første vi derfor bør gøre, er at indse, at dette fænomen er helt almindeligt. Det har altså ikke noget med os eller vores partner at gøre. Næste skridt er at trække i arbejdstøjet, for det kræver en indsats at kæmpe imod en naturlig reaktion.

Vand parforholdet

Hvordan vander man så sit parforhold, så det springer ud i fuldt flor?

Der er to forskellige strategier til at gøre det, vi kan:

 • Styrke relationen
 • Modarbejde den hedonistiske tilpasning

Det er to vidt forskellige måde at nære et forhold på, som de fleste bøger overser. Vi kan sagtens have en fantastisk stærk og kærlig relation præget af tid og respekt for hinanden, men uden variation og forandring, falmer glæden og lykken uvægerligt over tid. Det sker faktisk per definition i alle livets forhold, når noget bliver konstant eller gentages i det uendelige.

Styrk relationen

For at styrke relationen kan vi bruge mange af de samme strategier, som virker i vores eget liv. Det er strategierne til at praktisere venskab, venlighed og taknemmelighed. Det er alle afgørende aktiviteter, for at pumpe positive følelser ind i parforholdet. Der er tilmed en ekstra bonus ved at udføre dem i parforholdet: Ud over at vi øger vores egen lykke, så styrker vi også kærligheden, hvilket starter en positiv opadgående spiral, da øget kærlighed smitter af på os selv, som gør os mere lykkelige.

Derudover gælder strategierne til at håndtere modgang i livet, altså coping, også. For selv i det stærkeste forhold opstår der udfordringer og problemer, som skal håndteres for at minimere de negative følelser, som forpester et forhold. Hvis vi giver op så snart vi støder på modstand, så er forholdets dage på forhånd talt. Desuden er det ved at overvinde modstand og udfordringer, at vi rykker os som individ og som par. Det binder forholdet tættere sammen.

Endelig gælder strategierne omkring værdier, mål og drømme også. Her er fokus blot udvidet til at omfavne forholdets værdier, mål og drømme. Det er med til at skabe et fælles indre liv, der binder forholdet sammen. Uden fælles værdier, mål og drømme betrædes to parallelle livsveje, der meget nemt risikerer at bevæge sig i forskellige retninger indtil forholdet går i stykker. Der kommer sjældent noget godt ud af at leve to parallelle liv – sammen. Løsningen på det, er at skabe nogle fælles visioner og drømme.

Det var alt sammen strategier til at skabe positive følelser i såvel eget liv som i forholdet. Tid, interesse og kommunikation er særligt vigtigt i et parforhold, så længere nede er beskrevet hvordan det kan praktiseres.

Modvirke tilpasning

Ovenstående strategier har til formål at styrke relationen og kærligheden, ved at skabe positive følelser. Det gør ikke nødvendigvis, at vi modvirker den naturlige tilpasning, som uvægerligt vil indtræffe. Tilpasningen indtræffer i høj grad, fordi vi begynder at tage hinanden for givet. Løsningen er variation, overraskelser og værdsættelse. Variation og overraskelser er det modsatte af stagnation og tilpasningen har svære vilkår, så længe vi oplever nyt og tingene ikke er konstante.

For at modvirke at vi tager hinanden for givet, skal vi have fokus på at værdsætte og beundre hinanden. Derudover kan vi igennem kærlige handlinger fastholde den fysiske intimitet, som er med til at modvirke tilpasning af sexlivet.

Det er nemt!

Der er ingen af nedenstående tiltag der er svære! Der er ingen af dem der kræver parterapi, psykologhjælp, indkøb af bøger eller andre hjælpemidler. Til gengæld er der stor empirisk evidens for, at de virkelig hjælper med at få kærligheden og intimiteten til at blomstre – og dermed er vejen for et lykkeligt liv og et stærkt parforhold banet. Faktisk animerer flere af metoderne til at være kreativ, der kan ligefrem gå sport i at blive opfindsom, til gavn for os selv og vores partner.

Strategier for kærlighed


Tid

Ikke overraskende, så er en af hemmelighederne bag et godt parforhold, tid. Omfattende analyse af parforhold viser, at de bedste parforhold bruger 5 timer mere om ugen på hinanden end gennemsnittet. Den største nøgle til et godt parforhold er derfor tid. Der er nemlig en direkte sammenhæng mellem den tid vi afsætter til hinanden og kvaliteten af forholdet.

Her er et helt konkret bud på, hvordan vi kan afsætte mere tid til hinanden:

 • Brug et par minutter hver morgen på at spørge om en enkelt ting, der skal ske i løbet af vores partners dag.
 • Brug mindst 20 minutter om aftenen på at samle op på dagen, hvor vi allerede har ét punkt fra morgenen at tage fat på. Det er afgørende, at samtalen handler om alt andet end forholdet, eksempelvis hvad der er sket i løbet af dage. Det giver mulighed for at få afløb for stressende elementer, der sker udenfor parforholdet og som vi nu har mulighed for at afmontere inden de kommer indenfor parforholdets sfære.
 • Brug mindst 5 minutter hver dag på at udtrykke beundring og taknemmelighed overfor vores partner. Det sikrer, at vi aldrig tager hinanden for givet.
 • Brug mindst 5 minutter hver dag på at vise kærtegn, et kram, fysisk berøring, et kys. Det tager toppen af hverdagens små irritationer og sikrer, at de aldrig vokser sig store og alvorlige.
 • Afsæt et par timer i løbet af weekenden til kærestetid, hvor arbejde, børn, venner, familie, telefoner og andre forstyrrende elementer er bandlyst. Det at prioritere hinanden, styrker intimiteten og kærligheden.

Hvis følgende fem punkter følges, så summerer de faktisk op til 5 timer. Flere af de andre strategier uddyber de enkelte aktiviteter.

Hav en afstressende samtale

De fleste er klar over, at kommunikation i et parforhold er vigtigt. Der findes utallige måde at kommunikere på, men en særlig givtig version er den afstressende samtale, som er baseret på aktiv lytning. Formålet med aktiv lytning er at lytte med empati uden at være dømmende.

Afsæt 20-30 minutter hver dag, som prioriteres af begge parter. Find et passende tidspunkt, over aftensmaden, efter børnene er lagt med et glas vin i sofaen eller når hunden skal luftes. Det centrale for samtalen er, at den må handle om lige det der fylder i vores tanker, men ikke om parforholdet. Det er en mulighed for at få aflastning og opbakning til det der fylder i hverdagen.

 • Del tiden op, hver part får 10-15 minutter til at få afløb og støtte.
 • Giv ikke uopfordret råd, hvis vi for hurtigt giver andre råd, virker det som om vi bagatelliserer problemerne. Formålet med denne samtale er ikke at løse problemer, men at støtte vores partner.
 • Vis ægte interesse, vær fokuseret, hav øjenkontakt, giv forstående nik, stil opklarende spørgsmål.
 • Udtryk forståelse og empati.
 • Tag vores partners parti, så hvis en kollega har været en skiderik skal vi støtte op og ikke finde på gode grunde til kollegaens opførsel – husk formålet er ikke at løse problemer.
 • Udtryk en os-mod-dem attitude. Det viser solidaritet, så vi aldrig føler vi står alene.
 • Udtryk kærlighed, fx ved lette berøringer.
 • Anerkend vores partners følelser.

Når det er øvet nogle gange, giver det et frirum, hvor der er tid, nærvær og støtte på en afstressende måde, til at udtrykke det der ligger os mest på sinde, uden at blive dømt.

Tegn et kærlighedskort

Vi har alle vores egne tanker, holdninger, interesser, helte, favoritter, ting der gør os glade, ting der gør os triste osv. Det er alt sammen en naturlig del af os og med til at styre hvordan vi handler og reagerer. På tilsvarende vis har vores partner en lang række præferencer og drømme. Et stærkt parforhold er karakteriseret ved, at parterne har stort indblik i hinandens indre verdener. Det kan vi kan kalde for et kærlighedskort over vores partner. Jo større og mere detaljeret vi kan få tegnet dette kærlighedskort, jo mere kærlighed opbygges og jo mere robust bliver forholdet til at håndtere udfordringer og konflikter. Det er overraskende hvor mange der ikke kan svare på, hvad der fylder mest i tankerne på vores partner, deres største bekymringer, drømme, største frygt, livsfilosofi, bedste ferie, bedste ven, forbilleder, mest pinlige øjeblikke, yndlingskunster, favorit skuespiller, hvad der skete i går eller de mest skelsættende øjeblik i livet. Det er alle brikker til at tegne et detaljeret kort over vores partners indre liv, som dels gør det nemmere at forstå hinandens tanker og reaktioner og dels knytter tættere bånd.

Strategien for at opbygge hinandens kærlighedskort kan leges:

 • Skriv hver 20 kort med ét spørgsmål på hvert kort.
 • Læg kortene på et bord med spørgsmålene nedad.
 • Herefter trækkes på skift et kort. Spørgsmålet læses op og vores partner skal gætte svaret – ellers gives det.
 • For hvert rigtige svar, fås et point.

Udover at legen er sjov, så giver den også et praj om, hvor godt parterne kender hinanden og selvom der gættes forkert på det hele, så opbygges kærlighedskortene alligevel. Spillet kan gentages med de samme eller nye spørgsmål i det uendelige, da vores indre liv hele tiden udvikler sig.

Fejr succeser

Det er måske lidt overraskende, men kvaliteten af et parforhold måles ikke på, hvor gode vi er til at håndtere skuffelser og modgang, men på hvordan vi håndterer succeser og gode nyheder! Alt andet lige, så bør det være meget sjovere at fejre succes end slås med modgang. Prøv at tænk tilbage på sidste gang du kom hjem og luftede en succes, en lønforhøjelse, en ansøgning der var gået igennem eller en præsentation, der var gået overraskende godt, hvad var reaktionen fra vores partner? Var den præget af tydelig begejstring, afdæmpet, ignoreret eller måske pillet ned med pessimistiske spørgsmål? Når vores præstationer og gode nyheder blive værdsat og accepteret af vores partner, betyder det både at vi og vores drømme bliver respekteret men også at forholdet værdsættes. Ægte glæde, støtte og forståelse skaber desuden øget intimitet i forholdet.

Det er derfor succeser er mere interessante end modgang, for her er en mulighed for at styrke vores partner og vores forhold med en masse positive følelser.

Øvelsen er at reagere med et positivt sind, interesse og entusiasme når der sker noget godt i vores partners liv, uanset om det er store eller små ting. Det kan vi gøre ved at vise interesse, stille spørgsmål og få vores partner til at genfortælle oplevelsen. Giv tydeligt udtryk for glæde og begejstring. Hvis det er en stor eller god nyhed, så fejr det, på stor eller lille vis.

Gør det i et par uger og bemærk hvordan det styrker intimiteten i forholdet.

Strategier for at modvirke tilpasning


Kærtegn

Fysisk kontakt er helt afgørende for os mennesker og således også i parforholdet. Og nej, der er ikke tale om sex, men om berøring, kram, kys, et klem eller at blive strøget blidt på ryggen. Det er alt sammen udtryk for ømhed og varme følelser. Betydningen af kærtegn er ubestrideligt, men bemærkelsesværdigt undervurderet.

Ved at øge mængden af kærtegn i hverdagen, kan det skabe eller genopvække varme, ømhed og lidenskab. En berøring aktiverer vores belønningscenter i hjernen, som reducerer antallet af stresshormoner og fysisk smerte. Når vores partner rører ved os, virker det som et mildt rusmiddel, der udløser positive følelser og reducerer ubehag og bekymringer.

Prøv ugentligt at skab nye mål om at øge antallet af berøringer. Første uge kan være mindst fem dybe og varme kram om dagen. Anden uge at røre eller strejfe hinanden blidt hver gang vi passerer vores partner. Tredje uge at det koster et kys hver gang en forlader eller entreer hjemmet. Fjerde uge at der skal gives mindst 15 minutters massage, uden det behøver være intimt. Kun fantasien og lysten sætter grænse for, hvilken type af kærtegn der skal dyrkes.

Variation

Hvis vi hver morgen serverer kaffe på sengen for vores kæreste, så ender det med at blive en konstant i hverdagen, der stille og roligt mister sin lykkebringende værdi. Vi begynder at forvente den kop kaffe på sengen, lige efter vi er vågnet. Handlingen udspringer af den nøjagtigt samme kærlige tanke, men den kan ikke modstå tilpasningen. Det samme gælder hvis vi hver weekend har de samme ritualer, står op, går i bad, laver den samme morgenmad, kysse vores kæreste godmorgen, spiser, taler, læser. Det føles godt de første mange gange, men hvis rutinen tager over, så forsvinder lykken. Vi behøver ikke lægge vores hoved i blød dagligt for at finde på nye obskure ideer, næh, faktisk kan vi bare blande rundt på alle de ingredienser der allerede fungerer og med passende mellemrum krydre med lidt nyt, som er overraskelserne, som næste strategi handler om.

For variationens skyld, er det okay at ombestemme sig og være spontan. Det sikrer alt sammen, at livet ikke bliver konstant og lykken falmer.

Overraskelser

I forlængelse af variation, kommer overraskelser. Og nej, det er ikke det samme. Hvis vi skifter rundt mellem tre-fire forskellige brunch-retter, så kommer ingen af dem som en overraskelse. Når forholdet er helt nyt, så overraskes vi næste dagligt over de tanker, interesser og værdier det nye menneske har. Efter noget tid, måske år, så risikerer det at nærme sig nulpunktet. Rutinerne har sat ind og hverdagen er blottet for overraskelser. Hvis vi fortsat kan skabe overraskelser, så kan vi hindre, at vi tager hinanden for givet.

Hvordan skaber man overraskelser, hvis alle kortene er lagt på bordet? Det er faktisk ikke så svært, det handler om at ryste rutinerne og skabe flere uventede situationer. Hvis vi aldrig inviterer vores kæreste i teateret, så gør det. Spørg om noget nyt, kærtegn på en ny måde, byt om på rollerne, smag noget nyt, gør noget af alt det, som vi kun har talt om, men aldrig ført ud i livet. Byt om på hverdag og weekend. Sig ja til det vi plejer at sige nej til. Overraskelser behøver ikke være store. Vi overrasker når vi bryder rutinerne.

Maksimer vores kærlige handlinger

Et parforhold er fyldt med både positive og negative handlinger og dermed følelser – det er uundgåeligt. Det der er afgørende for styrken af relationen, er forholdet mellem de positive og negative handlinger og udsagn. Den ratio skal helst skal være større end 5 til 1, altså for hver negativ handling, skal der være mindst fem positive. Så for hver gang der falder kritik, der vrisses eller der på anden vis udtrykkes noget negativt, skal der fem positive handlinger til. Øvelsen er at øge rationen, så der bliver længere mellem de dårlige handlinger.

Græsset er grønnest på den side, vi vælger at vande det

Start med at finde en god metode, til at holde regnskab på balancen mellem de positive og negative udsagn. Det kan være i en lille bog, på telefonen, et mentalt regnskab, hvor vi tæller engle og djævle eller måske to farver af sten eller mønter, som vi smider i lommen.

Dernæst skal vi lægge os i selen for at finde på små kærlige handlinger, som gør, at vi hele tiden er foran på point. Det kunne være simple ting som at sende en kærlig sms, give et varmt kram, et kys, se nærværende på vores partner, lægge en lille kærlig seddel i jakkelommen, tage opvasken, lufte hunden, give massage, købe en lille gave, bage boller på en helt almindelig hverdagsmorgen, lave vores kærestes livret, give en kompliment, ros – eller måske bare skænke et glas vin eller en kop kaffe.

Udtryk taknemmelighed

I indlægget det lykkelige liv nævnte jeg, at et parforhold ikke nødvendigvis gør os mere lykkelige. Det kan ske, hvis vi begynder at tage hinanden for givet. Så falder den positive indflydelse, som forholdet har på vores lykkeniveau. Til sidst er vi tilbage ved udgangspunktet. Parforholdet beriger os ikke længere.

At udtrykke vores taknemmelighed direkte til hinanden, er en sikker vej til at undgå, at vi kommer til at tage hinanden for givet. Ved at udtrykke ægte ros, som at vi er stolte over noget vores partner har gjort eller opnået, kan vi være med til at finde de bedste sider frem i hinanden. Det medfører flere positive ting, dels gør vi vores partner mere lykkelig, dels ansporer det til, at vi stræber efter at blive endnu bedre, hvilket bidrager til vores partners personlig vækst og dels styrker det vores relation. Som beskrevet i lykkestrategien for taknemmelighed, så får giveren mindst lige så meget ud af taknemmelighed, så der er kun gode grunde til at praktisere det.

Udtryk beundring

Et andet vigtigt element er at holde vores respekt og beundring for vores partner ved lige. Når adaptionen indtræffer i forholdet, så har de egenskaber vi oprindeligt beundrede ved vores partner, det med at blive en naturlig del af hverdagen.

I et godt forhold holdes respekten og beundringen ved lige. Det kan vi praktisere med denne øvelse, som består af fire dele. Den bør ikke udføres på samme tid, men kan spredes over fire dage, uger eller måneder.

 • Skriv ned hvad der tiltrak os i første omgang eller hvad vi beundrer ved vores partner i dag. For hvert punkt på listen, tilføjes en episode, der illustrer det.
 • Skriv om et godt minde som vi har oplevet i forholdet. Det kan være en rejse, en episode, et bryllup, en særlig hyggelig og nærværende aften eller noget så banalt som en smuk gåtur, hvor kærligheden var særlig præsent.
 • Skriv om en nylig episode, hvor vores partner har gjort os vred eller skuffet – ja, du læste rigtigt. Dernæst, skriv to-tre kærlige grunde til, at vores partner kunne have opførte sig sådan. Det kunne være grundet stress, misforståelse, tidspres, manglende søvn eller haft en dårlig dag. På den måde indser vi, at episoden kan skyldes meget andet end dårlig karakter og personlighed.
 • Sidste øvelser er at beskrive nogle mål eller drømme som begge deler.

Resultatet skal ikke deles med vores partner. Øvelsen går ud på, at vi minder os selv om, hvilke egenskaber vi beundrer ved vores partner, som godt kan forsvinde i en travl og hektisk hverdag. Det gør helt automatisk, at vi opfører os mere kærlig og respektfuld og dermed styrker parforholdet.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *