Lykkestrategi: Værdier og drømme


Der var engang, hvor jeg ikke anede hvad ordet værdier betød og jeg var helt tom for drømme og visioner. Det var fuldstændige uhåndgribelige størrelser, jeg ikke kunne få greb om. Det var sjovt nok også dengang, hvor mit liv bevægede sig i tilfældige retninger og jeg havde svært ved at træffe vigtige beslutninger i tilværelsen. Var jeg mon lykkelig?

Nej. I dag ved jeg nemlig, at værdier er altafgørende for et meningsfuldt liv. De fodrer vores drømme og er med til at styre os mod dem. Har vi ikke styr på vores indre værdier, så bevæger livet sig i vilkårlige retninger, som vi ikke selv har kontrol over – og det leder sjældent til et lykkeligt eller meningsfuldt liv. Så lad os skære de værdier ud i pap så de bliver så konkrete, at vigtigheden bliver tydelig for selv den mest rationelle hjerne og lad os se på, hvordan drømme kan udkrystalliseres. Men først skal vi stifte bekendtskab med livets vej.

Livets vej

Vores livsvej er den vej, vi hver dag tilbagelægger med nye skridt. Der er en række færdselsregler, der afgør hvem og hvordan, vi må bevæge os på vejen. Nogle af reglerne har vi selv skabt, andre er dikteret udefra, fra samfundet, vores arbejdsgiver, venner eller familien.

Når vi går på vejen, kan vi se tilbage og kun en lille smule frem, så hvor den ender, ved vi ikke. Hver dag gør vi vores bedste, for at komme så langt frem som muligt. Mange planlægger livet fra uge til uge, hvor det meste udfylder sig selv med arbejde, indkøb, børn, madlavning, huslige pligter, venner, motion og fritidsinteresser. Sådan kan livet gå uge efter uge, som til sidst bliver til år. Selvom vi har alt, hvad vi engang drømte om, børn, parforhold, bil, hus, arbejde og penge på kontoen, så kan der opstå en konstant uro og utilfredshed i maven. En nagende uro, der bunder i en tvivl om, hvorvidt vi bevæger os ad den rette vej.

Hvis vi først er på vej ud af den forkerte sti, så kan vi bruge nok så mange kræfter på at tage hvert skridt perfekt og fejlfrit, men glæden indtræffer ikke. Nok kommer vi fremad, vi leverer og præsterer, men det hjælper ikke. Måske er vi midt i vores studie, et flerårigt arbejdsprojekt eller et ægteskab, men glæden og engagementet udebliver.

De færreste tager sig tid til at hæver sig op i helikopteren for at se, hvor vejen egentligt fører hen om 2, 5 eller 10 år. Hvis vi forestiller os, at vi sidder oppe i helikopteren og rent faktisk kan se hvor vejen fører os hen, så er det meget nemmere at blive opmærksom på, om vi går i den rigtige retning eller ej – og ikke mindst, om den fører os mod vores mål og drømme. I makroperspektivet fra oven vil vi også få øjnene op for, at der er tusindvis af alternative veje dernede, som vi til hver en tid kan vælge af følge.

Når vi anskuer noget tæt på, så forsvinder perspektivet

Vi har brug for et kompas og et perspektiv, for at navigere i livet. Perspektivet, der udgøres af vores drømme, sætter retningen, kompasset afgør om vi følger den – det er essensen af drømme og værdier!

Vores indre kompas

Vores indre kompas udgøres af vores værdier. Personlige værdier er det vi tror på. Det, der giver mening i vores liv, og det, der er rigtigt i vores liv. Sandheden er ikke absolut, men relativ for det enkelte menneske. Svaret kan derfor ikke købes eller læses i en bog, vi er nødt til at finde det inde i os selv. Værdier udgør et helt afgørende fundament i vores liv og danner grundlag for alle de vigtige valg vi træffer i hverdagen igennem livet. Det er dem der afgør, om vi synes noget er godt eller skidt, om vi føler glæde eller vrede. Uden værdier, har vi ikke en rettesnor og lader os passivt og tilfældigt drive frem af andres valg og ønsker. Vi bliver en brik til at opfylde andres behov.

I min egen karriere har der ikke været en tydelig rød tråd, simpelthen fordi perspektivet manglede og kompasset var ude af kurs. Jeg har lavet mange spændende ting, de fleste også relevante, men for det meste har det været andre, der har bestemt hvilken retning jeg skulle bevæge mig i.

Hvis vi vil have kontrol over vores eget liv, så skal vi kende vores vigtigste værdier, vores kerneværdier.

Det er følelserne der driver kompasset

For at kunne identificere vores værdier, skal vi være i kontakt med vores følelser. Hvis vi kun lever i hovedet, så skal vi træde et skridt tilbage og få forudsætningerne på plads først. Når vi er i kontakt med vores følelser, kan vi udlede vores værdier, som vi så kan bruge til at træffe de rette valg i livet, såvel store og små:

Følelser -> Værdier -> Træffe valg -> Opfylde mål og drømme

Ud fra kæden kan vi se, at hvis vores følelser eller værdier mangler, så kan vi ikke træffe valg og så kan vi ikke opfylde vores mål og drømme – og det fører til et ulykkeligt liv.

Værdier er det vi bruger til at vurdere valg, altså til at værdiansætte forskellige valgmuligheder, så vi kan måle dem op imod hinanden. Det er følelsernes valuta.

Lad os tage et eksempel. Skal jeg flytte i lejlighed i byen eller til et hus i forstaden? Dette spørgsmål kan på ingen måde besvares rent intellektuelt. Begge muligheder har fordele og ulemper, som i øvrigt afhænger af øjnene der ser. Et hus har en have, en lejlighed har en altan og måske udsigt over byen. Kun ved at veje dem op imod vores indre værdisæt, kan vi fastsætte værdien af de enkelte valgmuligheder. Hvis nogle af vores værdier er frisk luft, stilhed, have, natur, fællesskab, så vægtes huset højere end lejligheden. Hvis ikke vi kender vores værdier, så bliver det umuligt at træffe det valg, som sandsynligvis ender med, at vi vender og drejer mulighederne i det uendelige. Vi spørger måske andre til råds, men andre vil altid vurdere det ud fra deres egne værdier og hvad der er vigtigt i deres liv.

Hvis du er typen der ofte spørger andre til råds, så er dit indre kompas sandsynligvis ude af kurs

At følge sine værdier fører til livsglæde

Det er vores værdier, der ligger til grund for de oplevelser, vi vurderer som højdepunkter i livet. En person kan vurdere det at bestige et bjerg som værdifuldt, mens en anden synes det at bygge sit eget hus er et højdepunkt i livet. Det er også vores værdier, der kommer i spil, når vi bliver vrede, forarget eller provokeret. Vi kan ikke blive vred eller krænket over noget som stemmer overens med vores værdier. Men hvis andre handler i modstrid med noget vi selv tror inderligt på, så oplever vi det som krænkende, forkert, ubehageligt. Politik er et godt eksempel på, hvordan værdier bliver kridtet hårdt op og der altid er nogle som er enige mens andre er lodret uenige. Det er deres værdisæt der afgør, om en hård udlændingepolitik er godt eller skidt eller om topskatten er et godt eller dårligt instrument til at regulere arbejdslysten.

Værdier fodrer vores drømme

Hvis ikke vi ved, hvad der er vigtigt i livet, så kan vi heller ikke drømme og da slet ikke sætte os meningsfulde mål, som er næste skridt på vejen til at indfri vores drømme. Rejsen begynder med, at vi skal have identificeret perspektivet og dernæst udlede værdierne.

Strategier til at skabe perspektivet


90 års fødselsdag

En måde, hvorpå vi kan skabe perspektivet, er ved at forestille os hvordan livet ser ud når vi har taget den sidste afkørsel. Vi skal visualisere vores egen 90 års fødselsdag så livagtigt og detaljeret som muligt. Hvordan ser vi ud, er vi friske, begejstret for livet og hvad udstråler vi? Prøv at mærk efter hvordan kroppen føles, er den gammel og slidt eller stadig i god form? Hvilke følelser er til stede? Glæde, taknemmelighed og venlighed eller måske skuffelse, bitterhed og modløshed? Hvem er til stede til festen og hvordan bliver vi omtalt?

Øvelsen er nu at skrive den tale, som vi skal holde for alle de indbudte. Talen skal berøre de vigtigste begivenheder i vores lange liv. Hvad udrettede vi? Hvilke øjeblikke var de vigtigste? Hvilke erfaringer gjorde vi os? Hvordan var vi som menneske? Hvad gav mening for os? Hvilke drømme og mål havde vi?

Da vi kigger fremad er alt muligt i denne tale. Det der ikke kommer med, det nåede vi ikke i livet. Skriv på den over flere dage eller uger, indtil den føles rigtigt. Det skal være sådan, at vi føler et sus af glæde, begejstring og stolthed når vi genlæser vores eget liv.

10 år tilbage

Hvis det er en udfordring at beskrive vores egen 90 års fødselsdag, så er en anden mulighed at sætte pistolen for panden. Vi skal nu forestille os vi får at vide, at vi har 10 år tilbage at leve i. Når vi bliver bevidst om, at alt har en ende, vil alle de ting, som er vigtige for os, pludselig stå meget klarere. Opgaven er nu at beskrive, hvad vi vil bruge de næste og sidste 10 år af livet på. Er det mere tid på vores venner, børn, familie? Er der ting på arbejdet og i fritiden vi har udsat af grunde som ikke længere er vigtige, fordi de nu risikerer aldrig at blive opfyldt? Er der mål vi har puslet med i mange år uden at gøre noget ved? Skriv det hele ned og brug det som udgangspunkt for værdiøvelsen.

Strategier til at kortlægge værdier


Identificer værdier

Nogle værdier ændrer sig, alt efter hvor vi står i livet, både alders- og kontekstmæssigt. Dem kalder vi for dynamiske værdier. Andre værdier forbliver de samme over hele livet, dem kalder vi for kerneværdier. Det er vigtigt at være bevidst om begge typer af værdier, så vi kan bruge begge til at navigere i hverdagen.

Det sker også, at vi nogle gange lever efter værdier, som ikke er hensigtsmæssige for os. Det fører heller ikke til et lykkeligt liv.

Første skridt er at lave en liste over alle vores værdier, uden at forholde os til om det er dynamiske værdier eller kerneværdier. For at komme i gang skal vi tage udgangspunkt i den tale vi skrev eller i de 10 resterende år af vores liv. Find alle de værdier, der ligger bag alt det gode vi beskrev. Hvis vi har fremhævet at vi er sund og i god form, så er sundhed og motion, nogle af vores værdier. Hvis vi har startet en håndfuld nye virksomheder op, så er entreprenant og selvstændighed vigtige værdier. Derudover skal vi supplere med de værdier, som udgør vores bedste oplevelser i livet. Dernæst de dårligste oplevelser, som udgør modværdier og til sidst skal vi studere vores rollemodeller, som besidder de værdier, vi selv værdsætter.

Måske er en af vores bedste oplevelser den dag vi landede drømmejobbet. Værdierne bag den skalp kan være anerkendelse samt muligheden for faglig udvikling, læring og muligheden for at være ambitiøs. Det kan også være der ligger en økonomisk betragtning bag eller muligheden for at udøve lederskab i rollen som chef eller fleksibilitet i rollen som konsulent.

Vores dårligste oplevelser giver os et hint om, hvad der provokerer os, hvad der gør os vrede eller sårer os. Hvis vi oplever at folk bagtaler og sladrer på arbejdspladsen, og det stikker i vores hjerte, så er de positive modværdier ærlighed og loyalitet.

Endelig er der vores rollemodeller, personer vi ser op til. Hvad er det de gør, som vi beundrer? Hvilke værdier repræsenterer de? Hvis vi kan finde en håndfuld rollemodeller bliver det pludseligt tydeligt, at de alle har en fællesmængde af karaktertræk, som vi beundrer.

Værdier:

 • Nærvær
 • Dybde
 • Glæde
 • Ærlighed
 • Personlig udvikling
 • Integritet

Definer betydningen af værdierne

Nu har vi en bruttoliste over vores værdier. Næste skridt er at definere hvad de betyder for os. En værdi som sundhed kan betyde mange forskellige ting. Det kan betyde vi kun spiser planter, dyrker motion, ikke drikker alkohol, ikke overspiser, får tilstrækkelig med søvn osv. Det kan også ske, at to eller flere værdier viser sig at have samme betydning når vi får dem defineret. Fremdrift, effektivitet og produktivitet, kan vise sig at dække over de samme værdier for os, nemlig at levere og præstere på arbejdspladsen.

Spørg: hvad betyder værdi x for mig?

Værdi: Integritet

For mig betyder integritet, at man gør hvad man siger. For at være et integreret menneske, skal man være ærlig og holde hvad man lover. Det er vigtigt for mig, at jeg kan stole på andre, det kan jeg hvis de har integritet.

Find kerneværdier og dynamiske værdier

Nu har vi også fået defineret helt præcist, hvad vores værdier betyder for os. Næste skridt er af få dem opdelt i dynamiske værdier og kerneværdier. De dynamiske værdier ændrer sig over livet mens kerneværdier forbliver de samme hele livet igennem.

Måden vi opdeler dem på sker ved at spørge os selv: I hvor høj grad er værdi x i spil i mit liv i dag, på en skal fra 1-10, hvor 10 er fuldt til stede? Værdier, der ligger på 8 eller højere, er som tommelfingerregel vores kerneværdier.

Værdier:

 • Nærvær 5
 • Dybde 7
 • Glæde 6
 • Ærlighed 9
 • Energi 3
 • Personlig udvikling 8
 • Kreativitet 2
 • Integritet 7

Ud fra scoringen af værdierne, hører ærlighed og personlig udvikling til vores kerneværdier. Det er værdier, som vi ikke vil gå på kompromis med i livet. De værdier der står tilbage, som ikke er kerneværdier, er vores dynamiske værdier.

Prioriter de dynamiske værdier

Næste skridt er at prioriter de dynamiske værdier, som vi kan have mange af. Det sker ved at sortere dem efter rangorden, hvor 1 er den vigtigste. Denne øvelse kan sagtens tage flere dage, hvor vi genbesøger vores prioritering indtil den føles korrekt.

Dynamiske værdier:

 • Dybde 1
 • Kreativitet 2
 • Nærvær 3
 • Glæde 4
 • Energi 5
 • Integritet 6

Målet er at finde de 10 vigtigste værdier, hvilket kan være en svær øvelse. Når der opstår tvivl, så spørg om fx glæde er vigtigere end energi? Er energi vigtigere for mig end integritet?

Lev efter værdierne

Vi har nu to sæt af værdier, som vi fremover skal bruge til at træffe vigtige valg i livet. Så næste gang vi står overfor et valg omkring to job, så skal vi bruge vores værdier til at måle hvad der er mest rigtigt for os. Lad os antage, at det ene job ligger tæt på vores bopæl, har en høj løn og faste arbejdstider. Det andet ligger længere væk, har en lidt lavere løn og meget svingende arbejdstider, til gengæld er der garanti for konstant nye udfordringer og sparring med ambitiøse kollegaer, som sikrer høj personlig vækst. Valget mellem disse to job skal afgøres af, om vi prioriterer transporttid og økonomi højere eller lavere end personlig vækst. Pludselig er det blevet meget nemmere at træffe det rette valg.

Dette arbejder er også en forudsætning for lykkestrategien mål og drømme.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *